Pero Petrović

Obavještenje za javnost

16. aprila 2015.

Na sjednici SO-e Višegrad koja je održana 14.04.2015. godine odbornik Miodrag Rosić je na najgrublji mogući način zloupotrijebio govornicu i datu mu riječ i na sve moguće načine pokušao da oblati mene i moj rad kao direktora JU RC…