Medicinski fakultet u Foči

Entuzijazam za desetku

10. januara 2012.

RAME UZ RAME SA SRPSKOM STASAVALI SU I FAKULTETI U FOČI FOČA – Raspadom bivše države i takozvanom tranzicijom, praćenom ratnim razaranjima, ratnim i poratnim kriminalom, te sumnjivim privatizacijama, privreda u Foči potpuno je uništena. Ipak, da sve ne…