Radijator

Slaba naplata centralnog grijanja

17. januara 2013.

FOČA – Iz godine u godinu, u Foči je, usled slabe naplativosti, sve manje stambenih zgrada u kojima funkcioniše sistem centralnog grijanja. Ostale su da rade još samo tri kotlovnice, iz kojih se zagrijava tek desetak zgrada, a problemi…