Ploca na Civci Brdu

Legende Čivči Brda

12. novembra 2014.

ČAJNIČE – Čajniče je smješteno u kotlini između Čivči Brda, Cicelja i Brda kod Čajniča. Jedno od brda oko Čajniča jeste Čivči Brdo visine 1324 m obavijeno crgoričnom i bjelogoričnom šumom, ravnog platoa, dužine hiljadu metara. Sa desne strane…