Opština Foča

Podrška nevladinom sektoru

10. februara 2014.

FOČA – U raspodjeli sredstava za nevladin sektor, koja su planirana u opštinskom budžetu za 2014. godinu, prednost će imati projekti kojima će nevladin sektor, uz pomoć međunarodnih organizacija, realizovati svoje programe. Opština će podržati takve projekte i učestvovati…

Opština Rogatica

Nacrt rebalansa budžeta planiran u iznosu od 6.050.000 KM

01. novembra 2013.

ROGATICA – U Rogatici je danas održana javna rasprava o Nacrtu rebalansa budžeta ove opštine za 2013. godinu u iznosu 6.050.000 KM, što je za oko sedam odsto više u odnosu na ovogodišnji budžet. Prema ovom nacrtu, prihodi bi…

invalidi

Zaposlili osam invalida

29. marta 2012.

ROGATICA – Udruženje ratnih vojnih invalida (RVI) jedna je od najmlađih nevladinih i neprofitnih organizacija u našoj opštini. Formirano krajem jula 2009. sa osnovnim ciljem da štiti i proširuje interese ratnih vojnih i svih drugih invalida. – Okupilo je…

Potpisani ugovori sa nevladinim ogranizacijama

Pоtpisаni ugоvоri о finаnsirаnju prојеkаtа nеvlаdinih оrgаnizаciја

16. marta 2012.

VIŠEGRAD – Nаčеlnik оpštinе Višеgrаd Tоmislаv Pоpоvić dаnаs је pоtpisао ugоvоrе о dоdјеli srеdstаvа iz оpštinskоg budžеtа zа finаnsirаnjе prојеkаtа višеgrаdskih nеvlаdinih оrgаnizаciја „Mоst“, „Аskа“ i „Drin-tim“, čiја је ukupnа vriјеdnоst 20.000 KM. Nа оsnоvu pоtpisаnih ugоvоrа sа оvlаštеnim…

Višegrad - Nevladin sektor

Novogodišnji prijem zа predstаvnike nevlаdinog sektorа opštine Višegrаd

30. decembra 2011.

JOŠ KONKRETNIJA SARADNjA U NAREDNOJ GODINI VIŠEGRAD – Nаčelnik opštine Višegrаd Tomislаv Popović priredio je prijem zа predstаvnike višegrаdskih udruženjа i nevlаdinih orgаnizаcijа, poželjevši im još više uspjehа u rаdu i аktivnostimа tokom nаredne godine. Popović je istаkаo dа…