Rogatica

Izrečene novčane kazne u visini 9.430 KM

30. januara 2013.

ROGATICA – Tržišna inspekcija opštine Rogatica u prošloj godini izrekla je novčane kazne u visini 9.430 KM zbog neizdavanja računa za kupljenu robu, neažurnog vođenja poslovnih knjiga, isteklog roka trajanja robe. U administrativnoj službi ove opštine, Srni je rečeno…

Opština Rogatica

Izrečene novčane kazne u iznosu od 8.530 KM

05. novembra 2012.

ROGATICA – Tržišna inspekcija opštine Rogatica je tokom 10 mjeseci ove godine izdala 17 prekršajnih naloga i izrekla novčane kazne u iznosu od 8.530 KM. Opštinski tržišni inspektor Rosa Macanović rekla je danas Srni da je od 135 kontrola,…