Dani polja krompira u Rogatici

Održani „Dani polja krompira“

19. јула 2013.

ROGATICA – U četvrtak 19.07.2013. godine, u Šetićima kod Rogatice, održana je tradicionalna manifestacija „Dani polja krompira“ koja je prvi put upriličena 2000. godine. Borička visoravan, uz Glamočku, bila je još na exjugoslovenskim prostorima podneblje najpogodnije za uzgoj ove…