Rogatica

Pod zakup 172,7 hektara državnog zemljišta

27. juna 2012.

ROGATICA – Skupština opštine Rogatica usvojila je danas odluku o raspisivanju javnog poziva o davanju u zakup 172,7 hektara zemljišta koje je u vlasništvu Republike Srpske.Početna cijena zemljišta kreće se od 50 do 90 maraka, zavisno od kvaliteta. Sjedica…

Obdanište Neven

Podrška programu Opštine Višegrad za poboljšanju pristupa predškolskom obrazovanju

05. juna 2012.

VIŠEGRAD – Na osnovu Javnog poziva iz februara ove godine objavljenog u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova, oba entitetska ministarstva obrazovanja, Distriktom Brčko i 10 kantonalnih ministarstava obrazovanja, UNICEF će podržati 12 izabranih opštinskih programa za predškolski vaspitanje i…