Krompir

Prinosi krompira prepolovljeni

18. oktobra 2012.

ROGATICA – Ove godine u  opštini Rogatica krompirom je zasijano 325 hektara zemljišta. To je za 7 hektara više nego prošle godine kada je uz prosječan rod od 18,2 tona po hektaru ubrano 5.175 tona sjemenskog i merkantilnog, odnosno…

HELP

HELP nadoknadio štetu

01. oktobra 2012.

FOČA – Dvadeset šest poljoprivrednih korisnika kojima je snježno nevrijeme u februaru ove godine napravilo štete potpisali su ugovor o nadoknadi šteta sa Njemačkom organizacijom HELP i Opštinom Foča. Učešće opštine Foča je 8.800, a učešće HELP-a 38.100 KM….

Nikola Simić

Nedostatak hrane prijetnja stočnom fondu

12. septembra 2012.

VIŠEGRAD – Sušno ljeto i nedostatak stočne hrane umnogome će zaprijetiti smanjenju stočnog fonda u opštini Višegrad, ukoliko stočari na vrijeme nisu obezbijedili dodatne zalihe, rekla je poljoprivredni inspektor Marica Jovanović iz Višegrada. Jovanovićeva ističe da poljoprivrednici raspolažu stočnim…

Radmilo Mihajlović i Tomislav Popović

Pоtpisаni ugоvоri zа dоdјеlu krаvа i plаstеnikа

22. avgusta 2012.

VIŠEGRAD – Udružеnjе pоljоprivrеdnikа „Zаvičај“ i 36 sоciјаlnо ugrоžеnih pоrоdicа pоtpisаli su ugоvоr о dоdјеli krаvа i plаstеnikа. Dvаdеsеt kоrisnikа ćе dоbiti muznе krаvе, а 16 plаstеnikе. Vriјеdnоst prојеktа је 137 160 KM. Јеdnu pоlоvinu оvоg iznоsа оbеzbјеđuе оpštinа…

Nоvčаni pоdsticајi

Оdоbrеni nоvčаni pоdsticајi iz оpštinskоg budžеtа zа 30 višеgrаdskih pоljоprivrеdnikа

01. avgusta 2012.

VIŠEGRAD – Nаčеlnik оpštinе Višеgrаd Tоmislаv Pоpоvić pоtpisао је dаnаs ugоvоrе sа 30 višеgrаdskih pоljоprivrеdnikа, kојimа su оdоbrеnа pоdsticајnа srеdstvа iz оpštinskоg budžеtа zа unаpriјеđеnjе tеkućе prоizvоdnjе u ukupnоm iznоsu оd 34.000 KM. Pоdsticајi sе krеću u rаspоnu оd…

Projekat "Help"

24.000 maraka za sanaciju objekata

16. jula 2012.

VIŠEGRAD – Njemačka humanitarna organizacija „Help“ zajedno sa opštinom Višegrad sanira štete kod 15 poljoprivrednih gazdinstava. Načelnik opštine Višegrad Tomislav Popović potpisao je ugovor sa Alminom Adžovićem, projekt menadžerom Njemačke humanitarne organizacije „Help“ o realiozaciji projekta pomoći za 15…

Rudo

Podrška razvojnim projektima

19. juna 2012.

RUDO – Rudo sa budžetom od četiri miliona KM spada u izrazito nerazvijene opštine, a iako ima ovakav status situacija je solidna i budžet se puni planiranom dinamikom, ocijenila je ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić…

Poljuprivreda u Čajniču

Izvjesna budućnost poljoprivrednim proizvodjačima u Čajniču

07. juna 2012.

ČAJNIČE – Da se u Čajniču uglavnom živi od poljoprivrede uz svakodnevan i mukotrpan rad, te da se od ove djelatnosti može živjeti dobro, pošteno i savjesno, pronašli smo u priči Toma Komlenovića, šetajući kroz Mjesnu zajednicu Miljeno, gdje…

zelena pijaca

Martovska prodaja veća za 30,6 odsto

04. maja 2012.

INFO – Vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama u Republici Srpskoj /RS/ u martu bila je 1,03 miliona KM i za 30,6 odsto veća je od februarske, podaci su Zavoda za statistiku Republike Srpske. Najveća vrijednost prodaje od…

poljuprivredna zadruga

Skupština poljoprivredne zadruge Rogatica

31. marta 2012.

ROGATICA – Danas je u skupštinskoj sali opštine Rogatica održana osnivačka skupština poljoprivredne zadruge Rogatica. Uz prisustvo velikog broja povratnika i naših sugrađana koji žive u Sarajevu ovom skupštinom je predsjedavao gos.Ibrahim Osmanović. Vodila se konstruktivna rasprava, a sve…