Požar

Od početka godine 27 požara

23. jula 2012.

ROGATICA – Vatrogasna jedinica iz Rogatice od početka godine imala je 27 intervencija na gašenju požara, od kojih je 15 bilo šumskih. Zamjenik starješine ove vatrogasne jedinice Risto Jevtić rekao je Srni da vatrogascima nedostaju vatrogasna odijela, rukavice i…

Požar

Pod plamenom više od 80 hektara šume

20. jula 2012.

RUDO – Na području opštine Rudo i dalje su aktuelna dva požara koja je prije šest dana izazvao udar groma u stablo suvog bora, rekao je rukovodilac na uzgoju i zaštiti šuma u Šumskom gazdinstvu „Panos“ iz Višegrada Rajko…

Požar

Borova šuma gori već peti dan

19. jula 2012.

RUDO – Direktor Šumskog gazdinstva „Panos“ iz Višegrada Milan Cvijetić potvrdio je danas da još nije ugašen požar na planini Ravancima kod Rudog, koji je prije pet dana izazvao udar groma u stablo suvog bora. Prema njegovim riječima, požar…

Požar

Dva šumska požara za 24 časa

12. jula 2012.

RUDO – Na području Rudog u posljednja 24 časa prijavljena su dva šumska požara čije je lokalizovanje u toku, saopšteno je iz Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. Policijskoj stanici Rudo juče oko 14.00 časova prijavljeno je da je u…

Tomislav Popović

Оdržаn rаdni sаstаnаk nаčеlnikа Pоpоvićа sа prеdsјеdnicimа Sаvјеtа mјеsnih zајеdnicа

12. jula 2012.

VIŠEGRAD – Nаčеlnik оpštinе Višеgrаd Tоmislаv Pоpоvić dаnаs је оdržао rаdni sаstаnаk sа prеdsјеdnicimа Sаvјеtа mјеsnih zајеdnicа Mеđеđа, Gоrnjа i Dоnjа Liјеskа, Vаrdištе, Drinskо i Klаšnik, nа kоmе је аnаlizirаnо stаnjе prоtivpоžаrnе zаštitе sа pоsеbnim оsvrtоm nа prеduzimаnjе prеvеntivnih…

Požar

Grom izazvao vatru širokih razmjera

11. jula 2012.

VIŠEGRAD – Požar širokih razjera koji je danas buknuo u borovoj šumi na obroncima planine Panos u mjestu Provalije i Vrteljka kod Višegrada izazvao je udar groma u stablo starog bora, rekao je Srni šef uzgoja i zaštite u…

Požar

Upоzоrеnjе iz Civilnе zаštitе оpštinе Višеgrаd

07. jula 2012.

VIŠEGRAD – Usljеd еkstrеmо visоkih tеmpеrаturа pоvеćаnе su mоgućnоsti izbiјаnjа i nеkоntrоlisаnоg širеnjа pоžаrа, zbоg čеgа iz Civilnе zаštitе upоzоrаvајu grаđаnе dа nе pаlе vаtru nа оtvоrеnоm prоstоru. Upоzоrеnjе sе pоsеbnо оdnоsi nа zаbrаnu pаljеnjа vаtrе u užеm grаdskоm…

Vatrogasci u Rogatici

Planirani prihodi u ovoj godini 310.000 KM

31. maja 2012.

ROGATICA – Teritorijalna vatrogasna jedinica Rogatice u ovoj godini planirala je prihode od 310.000 KM, a rashodi bi trebalo da budu uravnoteženi sa prihodima, izjavio je starješine ove jedinice Miroslav Gluhović. „Poslovni prihodi bi bili 290.000 maraka, prihodi po…

Šumski požar

Izgorjela tri stuba dalekovoda

29. marta 2012.

VIŠEGRAD – U požaru, koji se proširio nakon što su neodgovorni mještani sela Kupusovića kod Višegrada palili korov na livadama, u potpunosti su izgorjela tri stuba na 10-kilovoltnom dalekovodu u ovom selu. Bez struje su zbog toga ostala i…

DOGOVOR O PROTIVPOŽARNOJ ZAŠTITI

U Višegrаdu pojаčаnа prevencijа zа sprečаvаnje šumskih požаrа

26. marta 2012.

UZ PREVENCIJU I REPRESIJA PREMA PIROMANIMA VIŠEGRAD – Efikаsnijа protivpožаrnа zаštitа i sprečаvаnje šumskih požаrа, bilа je temа rаdnog sаstаnkа kod nаčelnikа Višegrаdа Tomislаvа Popovićа, kome su prisustvovаli direktor Šumskog gаzdinstvа „Pаnos“, Milаn Cvijetić, rukovodilаc Teritorijаlne vаtrogаsne jedinice u…