Saonicama kroz smetove po hranu

Saonicama kroz smetove po hranu

10. фебруара 2012.

VIŠEGRAD – Poranio Milorad Novaković iz sela Pozderčića na padinama Dikave, upregao kobilu Biru u drvene saonice i otisnuo se u snježnu bjelinu prema drumu. Zamolio je komšiju Sredoja da mu pravi društvo ako ga vuci u šumi napadnu,…