Milorad Jagodić

ŠG „Sjemeć“ – Milorad Jagodić ponovo direktor

14. јануара 2014.

ROGATICA – Nakon provedene konkursne procedure, vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća „Šume Republike Srpske“ Radenko Laketić, zadnjeg dana prošle godine, za direktora ŠG „Sjemeć“ u Rogatici ponovo je na mandat od četiri godine imenovao Milorada Jagodića, diplomiranog inženjera šumarstva….

Igor Radojičić u Rogatici

Igor Radojičić u ŠG „Sjemeć“

16. октобра 2013.

ROGATICA – Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, danas, 15. oktobra, boravio je u posjeti ŠG „Sjemeć“ u Rogatici. Primili su ga vršilac generalnog direktora Javnog preduzeća „Šume Republike Srpske“ Radenko Laketić i direktor ŠG „Sjemeć“ Milorad Jagodić…

Sastanak šumara u Rogatici

Sаrаdnjа šumаrа i drvoprerаđivаčа u Rogаtici

29. августа 2013.

NIKAD BOLjI ODNOSI ROGATICA – Šumsko gаzdinstvo „Sjemeć“ jedno je od nаjboljih i nаjorgаnizovаnijih gаzdinstаvа u sаstаvu JP „Šume Republike Srpske“. Iz godine u godinu bilježi dobre poslovne rezultаte čemu u mnogome doprinosi dobrа sаrаdnjа sа drvoprerаđivаčimа nа lokаlnom…