Vlada RS

Za zbrinjavanje radnika 1,6 miliona KM

04. oktobra 2013.

Domu za lica sa invaliditetom Višegrad biće dostavljeno 48.300 KM VIŠEGRAD – Vlada Republike Srpske odobrila je 1.603.000 KM za zbrinjavanje 1.225 radnika iz 48 preduzeća, koji su procesom stečaja ostali bez zaposlenja ili su ispunili uslove za starosnu…

Dragan Miličević

Platiti zarađeno ili razlaz

21. maja 2012.

ROGATICA – Neizmirenje obaveza prema zaposlenim iz trenutno važećeg Pojedinačnog kolektivnog ugovora na nivou JP „Šume Republike Srpske“ bili su razlog da Sindikalni i Nadzorni odbor Sindikata Šumskog gazdinstva „Sjemeć“ ovih dana održe vanrednu sjednicu i nadležnim u Gazdinstvu…