Nove knjige za Rogaticu

Nove knjige Narodnoj biblioteci od profesora Radovića

24. aprila 2014.

ROGATICA – Novih 359 knjiga je poklon prof. dr Rajka Radovića, profesora na Fakultetu poslovne ekonomije u Bjeljini, i njegove saradnice mr Nataše Bosiočić. Zajedno sa prethodnim poklonom koji je činio 262 knjižne jedinice, ukupan broj novih poklonjenih knjiga…

Narodna biblioteka Rogatica

Knjižni fond obogaćen sa 208 naslova

02. aprila 2014.

ROGATICA – Fond stručne literature u Narodnoj biblioteci u Rogatici iz oblasti ekonomskih nauka obogaćen je sa 208 novih naslova i 262 knjige, koje je poklonio profesor na Fakultetu „Sinergija“ u Bijeljini Rajko Radović. Direktor ove biblioteke Anđelka Đerić…