Rogatica-Dom zdravlja

U prošloj godini registrovano 212 zaraznih oboljenja ljudi

27. februara 2013.

ROGATICA – Inspekcija za sanitarnu zaštitu opštine Rogatica od 1. marta do 31. decembra 2012. godine registrovala je 212 zaraznih oboljenja ljudi, što je za 141 osobu više u odnosu na prethodnu godinu, a bile su proglašene i dvije…

Neispravna hrana

Naređeno uništenje 442 pojedinačna pakovanja hrane

26. februara 2013.

ROGATICA – Inspekcija za hranu opštine Rogatica od 1. marta do 31. decembra prošle godine naredila je uništenje 442 pojedinačna pakovanja hrane u ukupnoj količini 91,63 kilograma i 19,394 litara zdravstveno neispravne hrane. Inspektor za hranu Ranka Savić rekla…

Prodavnica

Uništeno 66 kilograma neispravne hrane

08. marta 2012.

ROGATICA – Zdravstveno-sanitarna inspekcija opštine Rogatica u prošloj godini zabranila je promet i uništila na licu mjesta oko 66 kilograma i 67 litara zdravstveno neispravne hrane, te 72 komada nebezbjednih predmeta opšte upotrebe isteklog roka trajanja, rekla je danas…