Kancelarija SVG u Višegradu

Otvorena kancelarija prekograničnog regiona Drina-Tara [VIDEO]

23. decembra 2013.

SJEDIŠTE DRINA-TARA REGIONA VIŠEGRAD – Načelnik opštine Višegrad, Slaviša Mišković otvorio je kancelariju SVG RRD – Stalne radne grupe za regionalni razvoj u Jugoistočnoj Evropi, koja će pokrivati prekogranični region Drina-Tara. – Opština Višegrad je prepoznala značaj ovog prekograničnog…

Potpisivanje memoranduma Drina-Tara

I Višegrad među 14 opština

08. marta 2013.

VIŠEGRAD – Načelnik opštine Višegrad Slaviša Mišković u četvrtak je na Zlatiboru potpisao Memorandum o razumijevanju, čiji je cilj stvaranje preduslova za buduću prekograničnu saradnju u regiji Drina-Tara. Memorandum je potpisalo 14 načelnika-predsjednika opština iz Bosne i Hercegovine, Srbije…