Sadnice u Rogatici

Novi impulsi razvoju voćarstva u Rogatici

09. новембра 2014.

SADNICE POKLON JAPANACA ROGATICA – Zahvaljujući donaciji japanske razvojne agencije Džajka (JICA), kancelarija u Skelanimana čelu sa specijalnim savjetnikom Mijošija Hirokija, u Rogatici je juče, subota, 8. novembra, sadašnjim i budućim voćarima podijeljeno 6700 sadnica šljiva i jabuka. Sadnice…

šume

Pošumljeno 31,5 hektara goleti

17. маја 2012.

ROGATICA – Šumsko gazdinstvo /ŠG/ „Sjemeć“ iz Rogatice ovog proljeća je na lokalitetu Dub pošumilo 31,5 hektara goleti i zasadilo 78.750 sadnica smrče i bijelog bora ili 2.500 komada sadnica po hektaru. Tehnički direktor ovog gazdinstva Marko Tomović izjavio…