Privredno lovište ŠG „Sjemeć“ – Vučica na nišanu predsjednika

23. februara 2016.

ROGATICA – Boraveći prošlog ponedeljka u radnoj posjeti ŠG „Sjemeć“, koje gazduje sa istoimenim privrednim lovištem na površini od preko 23000 hektara šuma Sjemeća, Bokšanice i Devetaka, novi predsjednik Lovačkog saveza Republike Srpske i poznati lovac iz Šamca Savo…