Zoran Vasiljevic

U Domu lica sa invaliditetom vlada porodična toplina i harmonija

22. октобра 2013.

VIŠEGRAD – Dom za lica sa invaliditetom u Višegradu jedino je utočište za ženske korisnice na prostoru Bosne i Hercegovine sa lakim, umjerenim, težim i teškim mentalnim invaliditetom. U ovoj ustanovi smješteno je 176 štićenica, od toga 36 nepokretnih….