Taksi

Protest zbog „divljih“ taksista

05. marta 2013.

VIŠEGRAD – Deset registrovanih taksista protestovalo je danas u Višegradu zbog nelegalnog prevoza putnika koji, kako tvrde, obavlja 26 vlasnika putničkih automobila. „Ta nelojalna konkurencija odražava se na naš posao, jer mi godiše za doprinose i druge dažbine prema…

Taksi

Sаоpštеnjе Kоmunаlnе pоliciје povodom taksista [FOTO]

26. februara 2013.

U sklаdu sа člаnоm 11 Zаkоnа о Kоmunаlnој pоliciјi (Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе brој 85/03), а rаdi zаštitе јаvnоg intеrеsа grаđаnа, Kоmunаlnа pоliciја оpštinе Višеgrаd izdаје sljеdеćе sаоpštеnjе: U pоsljеdnjih nеkоlikо gоdinа nа pоdručјu оpštinе Višеgrаd, prеmа sаznаnjimа kоntrоlnih…

Taksisti u Foči

Taksisti ljuti na Opštinu

16. februara 2013.

FOČA – Uvođenje gradskog prevoza u Foči obradovalo je građane, ali je naljutilo taksiste. Oni ističu da nemaju ništa protiv prevoza, već se ne slažu sa povlasticama koje je dobio novi prevoznik. Za sada je to probna kružna linija…

Sjedalica

Djecu u taksiju voze bez sjedalica

24. avgusta 2012.

FOČA – Iako su po Zakonu o bezbjednosti u saobraćaju svi vozači obavezni da prilikom prevoza male djece posjeduju autosjedalice i podmetače, za pojedine vozače u Foči to ne važi. Zakonske obaveze ne važe izgleda ni za taksiste koji…