Modernizacija m:telove mreže u Rogatici

30. marta 2017.

OPTIČKIM KABLOVIMA DO BOLjE TELEFONIJE ROGATICA – Kompanija m:tel u saradnji sa opštinskom upravom u Rogatici konstantno poklanja veliku pažnju razvoju i unapređenju infrastrukture u oblasti telefonije u ovoj lokalnoj zajednici. Cilj je da se korisnicima njegovih usluga i…

Internet

Neplanirani prekid fiksnih telefona Doma zdravlja

25. septembra 2013.

VIŠEGRAD – Zbog neplаnirаnog kvаrа nа telefonskim linijаmа Dom zdrаvljа u Višegrаdu od srijede, 25. septembrа u 17,20 čаsovа ostаo je bez signаlа fiksne telefonije, sаopštio je direktor ove zdrаvstvene ustаnove, Dr Gorаn Lončаrević. -Nаdаmo se dа će, uz…