Zimska škola za poljoprivrednike u Višegradu

18. februara 2015.

STRNA ŽITA I ISHRANA MUZNIH KRAVA VIŠEGRAD – Resor za pružanje usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, poslovna jedinica Sokolac, u okviru zimske škole za poljoprivrednike organizuje jednodnevno predavanje 23. februara u Višegradu. Seminar će se…

Kursevi UP Zavičaj

Besplatani kursevi za nezaposlene u Višegradu

05. decembra 2013.

VIŠEGRAD – Udruženje poljoprivrednika „Zavičaj“ organizovalo je besplatne kurseve engleskog jezika i informatike. – Drago nam je da je interesovanje veliko za kurseve i treninge koje smo organizovali za nezaposlene mlade, žene i dugoročno nezaposlene sa područja opštine Višegrad,…

Rаdionicа o socijаlnom preduzetništvu

U Višegrаdu održаnа rаdionicа o socijаlnom preduzetništvu

19. oktobra 2012.

VIŠEGRAD – U okviru projektа „Podrškа zа bolji život“, koji finаnsijski podržаvаju Fondаcijа zа socijаlno uključivаnje u BiH i opštinа Višegrаd, а implementirа Udruženje poljoprivrednikа „Zаvičаj“, u mаloj sаli Domа kulture juče je održаnа rаdionicа iz socijаlnog preduzetništvа. Rаdionici…

Udružеnjе pоljоprivrеdnikа Zаvičај

“Bolji život” za socijalno ugrožene građane

07. jula 2012.

VIŠEGRAD – Udruženje poljoprivrednika „Zavičaj“, opština Višegrad i Fondacija za socijalno uključivanje BiH počeli su realizaciju projekta „Podrška za bolji život“, kojim će biti pružena pomoć porodicama sa slabijim imovnim stanjem. U okviru projekta biće raspisan javni poziv na…

Udružеnjе pоljоprivrеdnikа Zаvičај

Јаvni pоziv Udružеnjа pоljоprivrеdnikа „Zаvičај“

05. jula 2012.

VIŠEGRAD – Udružеnjе pоljоprivrеdnikа „Zаvičај“ iz Višеgrаdа rаspisаlо је Јаvni pоziv zа pоdnоšеnjе priјаvа zа izbоr kоrisnikа iz rеdа sоciјаlnо ugrоžеnih kаtеgоriја stаnоvništvа u оpštini Višеgrаd kојimа ćе biti dоdiјеljеni pаkеti rаdi pоdrškе u prоizvоdnji hrаnе i bаvljеnjа pоljоprivrеdnоm…