U crkvi Svetih Blagovijesti u Vaganu – Kruščanju proslavljena hramovna slava

08. aprila 2015.

SLAVA I PO MEĆAVI VIŠEGRAD – Po pravom zimskom vremenu, na temparaturi od minus dva stepena i sa snijegom od dvadeset i pet centimetara, narod okolnih sela ruđanske i višegradske opštine crkve Svetih Blagovjesti u Vaganu-Kruščanju, došao je da…

Slava u Vaganu

Proslavljena krsna slava u crkvi Brvnari na Vaganu

09. aprila 2014.

SABOR MIRA I LjUBAVI RUDO – Povodom hramovne slave hrama u Vaganu-Kruščanju, u prisustvu oko 170 vjernika iz okolnih sela proslavljena je hramovna slava crkve-brvnare, Blagovjesti Presvete Bogorodice. Ovaj hram je po svojoj istoriji specifičan. Nakon pada grada Dobruna…

Vagan kod Dobrunske Rijeke

Provаljenа kаpelа-brvnаrа nа Vаgаnu

14. avgusta 2012.

ODNIJET DIO CRKVENIH RELIKVIJA RUDO – Od strаne nepoznаtih počinilаcа, u noći između 12. i 13. аvgustа, izvršenа je provаlа u prаvoslаvnu kаpelu u selu Vаgаn, nа teritoriji opštine Rudo, metohu mаnаstirа „Svetog Nikolаjа“ iz Dobrunske Rijeke kod Višegrаdа….