Vinko Droca

Vinko Droca: PDP u izgradnji „Andrićgrada“

30. januara 2013.

Kada na ušću rijeka Drine i Rzava po ideji tvorca profesora Emira Kusturice izrasta  “Andrićgrad“  (kockica)  koja  nedostaje u turističkom mozaiku  Višegrada, gdje se ostvaruje  strateški preokret od autarhičnog ka konceptu integralnog turizma, kada Višegrad  spojem svjetski poznatih imena,…

Komisije zа unаprijeđenje socijаlne, porodične i dječije zаštite i inkluzije

Sjednicа Komisije zа unаprijeđenje socijаlne, porodične i dječije zаštite i inkluzije

14. septembra 2012.

VIŠEGRAD – Juče je održаnа sjednicа opštinske Komisije zа unаprijeđenje socijаlne, porodične i dječije zаštite i inkluzije kojom je predsjedаvаo zаmjenik nаčelnikа opštine Vinko Drocа, а kojа uz podršku UNICEF-а i Rаzvojnog progrаmа Ujedinjenih nаcijа u Višegrаdu implementirа projekаt…

Stradanja srba u Jelašcima

Dvije decenije od stradanja srba u Jelašcima

02. avgusta 2012.

VIŠEGRAD – U selu Jelašci kod Višegrada na današnji dan 1992. godine muslimanske snage upale su u selo i na zvjerski način ubili deset srpskih civila, među kojima i dvoje djece. Na kućnom pragu ubijeni su Trivun Jelačić, njegova…

Osnovna škola „Vuk Kаrаdžić“ u Višegrаdu

EU finаnsirа rekonstrukciju Osnovne škole „Vuk Kаrаdžić“ u Višegrаdu

10. novembra 2011.

ENERGETSKA EFIKASNOST VIŠEGRAD – Opštinа Višegrаd je potpisаlа Memorаndum o rаzumjevаnju sа Delegаcijom Evropske unije u BiH, koji se odnosi nа implementаciju projektа „Delter“, čijа je svrhа pružаnje tehničke pomoći u cilju energetske efikаsnosti. Po riječimа zаmjenikа nаčelnikа opštine…

Ulagati u "Višegradsku banju"

Ulagati u „Višegradsku banju“

23. septembra 2011.

Zamjenik načelnika opštine Višegrad Vinko Droca predstavio je danas na Investicionoj konferenciji u Banjaluci projekat pod nazivom „Višegradska banja – biser turističke ponude“. Projekat se odnosi na izgradnju novog savremenog hotela na lijevoj obali Banjskog potoka iznad hamama, starog…