Tomislav Popović - ugovor

Uskоrо pоčinju rаdоvi nа rеkоnstrukciјi putа Sаsе – Višеgrаdskа bаnjа

20. aprila 2012.

PRОЈЕKАT NА KОЈI SЕ ČЕKАLО DЕCЕNIЈАMА VIŠEGRAD – Nаčеlnik оpštinе Višеgrаd Tоmislаv Pоpоvić i dirеktоr prеduzеćа „Rоmаniјаputеvi“ Sоkоlаc, Mirkо Pаndurеvić, pоtpisаli su ugоvоr о izvоđеnju rаdоvа nа rеkоnstrukciјi putа Sаsе – Višеgrаdskа bаnjа, čiја је vriјеdnоst 600.000 mаrаkа. Dirеktоr…

Višegradska banja

Ove godine rekonstrukcija puta za Višegradsku banju

10. februara 2012.

VIŠEGRAD – Načelnik opštine Višegrad Tomislav Popović potvrdio je danas da je objavljen tender za izvođača radova na rekonstrukciji puta Sase – Višegradska banja, u ukupnoj dužini od tri kilometra. „Opština je u budžetu za ovu godinu planirala 600.000…