Seljani

Za sad bez redukcija

20. јула 2012.

ROGATICA – Vodosnadbjervanje u Rogatici još uvijek je dosta dobro. Dotok vode sa izvorišta Seljani i Ziličina iako sa nešto manjim obimom zadovoljava potrebe grada u kome je oko 2000 potrošača, od čega je 1900 domaćinstava. – Problem je,…