Vlada RS

Za zbrinjavanje radnika 1,6 miliona KM

04. oktobra 2013.

Domu za lica sa invaliditetom Višegrad biće dostavljeno 48.300 KM VIŠEGRAD – Vlada Republike Srpske odobrila je 1.603.000 KM za zbrinjavanje 1.225 radnika iz 48 preduzeća, koji su procesom stečaja ostali bez zaposlenja ili su ispunili uslove za starosnu…