Rogatica

Pod zakup 172,7 hektara državnog zemljišta

27. juna 2012.

ROGATICA – Skupština opštine Rogatica usvojila je danas odluku o raspisivanju javnog poziva o davanju u zakup 172,7 hektara zemljišta koje je u vlasništvu Republike Srpske.Početna cijena zemljišta kreće se od 50 do 90 maraka, zavisno od kvaliteta. Sjedica…

SO Rogatica

Građevinska cijena korisne stambene površine 400 KM

03. aprila 2012.

ROGATICA – Skupština opštine Rogatica usvojila je danas odluku o visini građevinske cijene korisne stambene površine po metru kvadratnom u visini 400 KM, što će biti osnovica za izračunavanje jednokratne rente na području opštine. Odbornici su prihvatili odluku o…