Novo Goražde - donacija kamion za otpad

JKP „Novo Goražde“ dobilo specijalno vozilo za odvoz smeća

11. septembra 2012.

DONACIJA SARAJEVSKOG „RADA“ NOVO GORAŽDE – Kantonalno Javno komunalno preduzeće „Rad“ iz Sarajeva predalo je na upotrebu specijalni kamion za odvoz smeća Javnom komunalnom preduzeću „Novo Goražde“, u opštini Novo Goražde. Radi se o vozilu koje je korišteno i…