Sjednica planiranja razvoja opštine Čajniče

03.10.2011.

Planiranje razvoja opštine

ČAJNIČE – Danas je u Skupštinskoj sali, sa početkom u 9 časova, održano prvo zasijedanje Komisije za planiranje opštinskog razvoja, na kojoj su članovi Komisije pristupili prvoj fazi izrade Strategije razvoja opštine Čajniče.

Na ovoj sjednici usvojen je Pravilnik o radu Komisije za planiranje opštinskog razvoja, koja će u sledeća tri mjeseca, do kraja ove godine, raditi na izradi Strategije razvoja ove opštine. Formirane su i radne grupe za privredu, ekologiju i infrastrukturu, te radna grupa za društvene djelatnosti, kao i grupa za izradu lične karte opštine.

– Pred nama je zaista težak posao, kako bi došli do ostvarenja planiranih ciljeva razvoja. Naš posao, odnosno cilj koji ćemo mi odrediti, za sada je jednostavno u “magli”. Medjutim, neke stvari, koje mi ne možemo predvidjeti, dešavaju se i mimo nas, a isključivo zavise od budžeta opštine, koji je za sada izrazito socijalnog karaktera, tako da ne možemo sa sigurnošću utvrditi njegovu visinu do 2015. godine, rekao je na sjednici, načelnik Branko Roljić.

Sledeća sjednica Komisije za planiranje razvoja opštine, zakazana je za petnaest dana, kada će se bliže pristupiti samoj izradi Strategije razvoja opštine Čajniče.