Uz Dan preduzeća „Hidroelektrane na Drini“ Višegrad

25.11.2011.

Hidroelektrane na Drini

22 GODINE USPJEŠNE PROIZVODNJE

VIŠEGRAD – Zahvaljujući izuzetnoj predanosti poslu odgovornih lica, njihovoj inžinjerskoj obučenosti i stečenom iskustvu preduzeće „Hidroelektrane na Drini“ Višegrad, za 22 godine uspješnog rada, ostvarilo je odlične proizvodne rezultate, izjavio je Mile Lakić, direktor ovog zavisnog preduzeća koje posluje i okviru Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“.

-Naš za sada jedini hidroenergetski objekat, Hidrolektrana „Višegrad“, za protekle 22 godine ispunila je i potvrdila sve glavne tehničko-tehnološke zadatke, predviđene projektnim rješenjima. Raspoloživost postrojenja na sve tri turbine je na visokom nivou, tako da se ostvaruje projektovana snaga i proizvodnja električne energije bez zastoja, naglasio je Lakić, podsjetivši da je njena prosječna godišnja proizvodnja oko 1.010 Gigavat časova električne energije.

On je rekao da je preduzeće „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višеgrаd u 2010. gоdini оstvаrilo rеkоrdnu prоizvоdnju еlеktričnе еnеrgiје sa 1.283 Gigavat časova, u kojoj su ostvareni rekordni finansijski rezultati.

-Projektovani plan proizvodnje električne energije od 1.200 Gigavat časova električne energije, izvjesno je ostvarićemo sa oko 80 odsto. Glavni razlog planskog podbačaja je izuzetno dugotrajna ljetna i jesenja suša. Jednom rječju imali smo najlošiju hidrološku situacija od 1996. godine, istakao je Lakić.

On precizira da je u ovoj godini ostvaren proizvodni plan jedino u januaru, maju i oktobru.

-I pored toga preduzeće „Hidroelektrane na Drini““ su finansijski stabilne, zahvaljujući preduzetim mjerama štednje, tako da i pored proizvodnog podbačaja očekujemo pozitivno finansijsko poslovanje na kraju ove godine.

NAMJENSKE NAKNADE OPŠTINAMA

Preduzeće „Hidroelektrane na Drini“ od 2004. pa zaključno do novembra 2011. godine, od kada je u primjeni Zakon o naknadama za potopljeno zemljište u svrhu proizvodnje električne energije, uplatilo je opštinama Višegrad, Rudo, Rogatica, Novo Goražde i Goražde 40 miliona maraka.

Zahvaljujući tim namjenskim budžetskim sredstvima ove opštine podstiču vlastiti perivredni razvoj i finansiraju kapitalne projekte.

ZAPOŠLJAVANJE

-Uključujući se u poziv Vlade Republike Srpske kod Zavoda za zapošljavanje konkurisali smo za prijem 10 pripravnika sa višom i visokom školskom spremom, istakao je Mile Lakić.

On je podsjetio da je preduzeće „Hidroelektrane na Drini“ ove godine primilo 24 nova radnika, uz poštivanje preporuka o njihovom socijalnom statusu.

INVESTICIJE

-Od 2012. do 2014. godine „Hidroelektrane na Drini“ planiraju investirati 80 miliona maraka, od čega u narednoj godini 16 miliona maraka za održavanje pogonske spremnosti i saniranje procurivanja, naglasio je Lakić.

Maketa upravne zgrade HE na Drini

On je podsjetio da je u toku izrada glavnog projekta upravne zgrade preduzeća, koja će se graditi na višegradskom Trgu palih boraca, u neposrednoj blizini ćuprije na Drini.

-Ispoštovali smo sve procedure vezane za kontaktnu zonu ćuprije na Drini, tako da očekujemo početak glavnih radova u maju naredne godine. Biće to savremena višenamjenska zgrada sa 3.200 metara poslovnog prostora, pojasnio je Lakić.

NOVE HIDROELEKTRANE

Mile Lakić je za 21. decembar u Višegradu najavio prezentaciju projekata budućih hidroelektrana „Buk Bijela“ i „Foča“.

-Za par mjeseci, dakle početkom naredne godine, očekujemo prezentaciju i projekata hidroelektrana „Sutjeska“ i „Paunci“, rekao je Lakić.

DAVAOCI KRVI

Najaktivnija i najbrojnija sekcija pri Društvu dobrovoljnih davalaca krvi „Stara Hercegovina“, sa sjedištem u Višegradu“, uspješno djeluje u preduzeću „Hidroelektrane na Drini“.

Uz dan preduzeća, u višegradskom Domu zdravlja, organizovali su jednu od brojnih akcija darivanja dragocjene tečnosti. Na akciju se odazvalo 20 davalaca, koji su darivali krv za potrebe Kliničko bolničkog centra u Foči.