Mini hidroelektrane na Rakitnici

28.12.2011.

Rakitnica

ROGATICA – Iduća godina ako je suditi po najavama investitora bit će prijelomna godina za pokretanje mnogih energetskih projekata u BiH. Najave su više nego izvjesne, a jedan od projekata za koji možemo očekivati bitne pomake u idućoj godini je i izgradnja MHE Podgaj i MHE Ušće.

Vlada Republike Srpske nedavno je donijela rješenje o utvrđivanju javnog interesa za dodjelu koncesije za izgradnju MHE Podgaj i MHE Ušće na rijeci Rakitnici u Rogatici. MHE Podgaj trebala bi imati instaliranu snagu 0,46 MW sa godišnjom proizvodnjom od 2,201 GWh, na rijeci Rakitnici, pritoci rijeke Prače, opština Rogatica, MHE Ušće instalirane snage 0,47 MW i godišnje proizvodnje 2,285 GWh na rijeci Rakitnici, pritoci rijeke Prače, opština Rogatica. Koncesija će biti dodijeljena putem javnog poziva, u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama.

Nedavno je predstavljen i idejni projekt sa studijom izvodljivosti za izgradnju hidroelektrana “Buk Bijela” i “Foča” na rijeci Drini kod Foče. U ovaj investicijski poduhvat bit će uloženo 312 miliona eura, a sama realizacija projekta trajat će između pet i šest godina.