Razgovor sa Dražanom Perendijom o novim zakonima

08.12.2011.

Dražan Perendija

Razgovor sa Dražanom Perendijom o završnoj javnoj raspravi o predloženim zakonima o PIO i pravima boraca Republike Srpske

SAGLASNOST UZ NAJZNAČAJNIJE PRIMJEDBE BORS-a

VIŠEGRAD – Dražan Perendija, predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske kaže da su budući zakoni o Penzijsko invalidskom osiguranju i o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, izuzuetno važni i da se itekako tiču boračke populacije koja je utemeljila Republiku Srpsku.

– Vlada Srpske priprema konačan prijedlog ovih zakona, ali mi želimo da prije konačnog dogovora to vidimo i uporedimo radne verzije sa našim stavovima iznijetim na javnoj raspravi. Zato ćemo narednih dana hitno sazvati Predsjedništvo i Skupštinu BORS – a, najavljuje Perendija.

On smatra da Vlada Srpske mora prihvatiti najznačajnije primjedbe BORS – a koje su iznijeli borci u javnoj raspravi.

– Ukoliko se ne prihvate naše najvažnije primjedbe plašimo se da će razdvajanjem prava iz rada i stečenih – boračkih prava veliki dio boračke populacije izgubiti sadašnja prava iz ove oblasti, kaže Perendija.

Po njegovom mišljenju najveći problem je nastao kada su iz važećeg Zakona o PIO u radnim verzijama brisani članovi 87. I 89, kojima su bila zagarantovana prava za 43. 000 penzionera sa boračkim statusom.

– Uz velike napore, u protekloj raspravi, uspjeli smo vratiti zagarantovanu osnovicu za članove porodica poginulih boraca i za veći dio ratnih vojnih invalida. Ostaje problem 22. 300 penzionera sa boračkim stažom i dijela invalida, pojašnjava Perendija, ističući da BORS insistira na takvim kriterijima koji će regulisati način raspodjele, starosnu dob uživalaca prinadležnosti i njenu visinu.

Perendija kaže da su to još uvijek otvorena pitanja o kojima moraju otvoreno razgovarati sa resornim Ministarstvom, kako bi se donijela pravična rješenja.

– Naše najveće primjedbe se odnose na prijedlog da se borac može penzionisati sa 65 godina života jedino ako je napinuo 15 godina radnog staža, ne uvažavajući, na primjer, osam godina ratnog staža kod borca prve kategorije. Kako da se tu pronađu mladi borci koji su u rat krenuli iz kuće, sa njive ili iz škole, imaju samo osam godina ratnog, a poslije toga ni dana staža iz radnog odnosa, pita se Perendija.

On se pribojava da će budući Zakon o pravima boraca postati svojevrsni surogat Zakona o PIO.

– Za boračke kategorije je neprihvatljiva penzijska osnovica od 500 maraka. Insistiramo da to bude prosječna neto plata iz predhodne godine, a o koeficijentima smo spremni razgovarati, jer smo svjesni da para nema previše, ističe Perendija.

On kaže da nije dobro što se od BORS – a kriju predloženi podaci o mjesečnom i godišnjem boračkom dodatku.

– Dok ne razjasnimo ove i slične primjere saglasnosti Predsjedništva i Skupštine BORS – a na ove zakone nema, poručuje Perendija.

I pored brojnih primjedni on ističe zadovoljstvo što su, kako kaže, uspjeli najveći broj ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca sačuvati u zagarantovanoj osnovici budućih zakona o PIO i pravima boraca.

– Dobro je što se prvi put kroz neke ideje razgovara i o mjesečnom obezbjeđenju demobilisanih boraca. Ima tu još dosta pozitivnih stvari, ali i praznina o kojima moramo naći zajednički jezik, zakljujuje Perendija.