Udružuju se tri višegradska folklorna ansambla

08.12.2011.

KUD „Soko“

SOKOLOVI FOLKLORISTI ZAJEDNO SA KUD „BIKAVAC“

VIŠEGRAD – Na zajedničkoj sjednici predsjedništava Srpskog sokolskog društva „Soko“ iz Dobruna i KUD – a „Bikavac“ iz Višegrada, održanoj u četvrtak veče, donijeta je Odluka o objedinjavanju „Sokolove“ folklorne sekcije sa KUD „Bikavac“.

Sastanku je prisustvovao i načelnik opštine Višegrad Tomislav Popović, koji je uz Mila Lakića, direktora preduzeća „Hidroelektrane na Drini“, bio inicijator objedinjavanja ova dva folklorna ansambla.

– Nadam se da će Višegrad već naredne godine imati jedno kvalitetnije, organizovanije, masovnije i ekonomičnije folklorno društvo. Dobro bi bilo da sve tehničke detalje oko objedinjavanja završite što prije, kako bi već sa narednom godinom počeli zajednički djelovati, naglasio je Popović.

Sastanku su prisustvovali i predstavmnici trećeg višegradskog folklornog društva KUD „Kralj Petar Prvi ujedinitelj“, čije će se Predsjedništvo naknadno odlučiti da li će se priključiti ujedinjenju sa KUD „Bikavac“ i Sokolovom folklornom sekcijom.

Formirano je operativno radno tijelo koje treba da razmotri sve tehničke detalje i pripremi ujediniteljsku Skupštinu, praktično novog višegradaskog folklornog društva, čija će okosnica biti postojeći KUD „Bikavac“.