200 paketa za najugroženije

12.04.2012.

Opština Višegrad

VIŠEGRAD – Opština Višegrad obezbijedila je prehrambene i higijenske pakete za 200 socijalno ugroženih porodica povodom predstojećeg pravoslavnog praznika Vaskrsa.

Pojedinačna vrijednost paketa je 100 maraka. Podjela je izvršena na osnovu spiska Centra za socijalni rad.

Članovima sedam porodica poginulih i zarobljenih boraca slabijeg imovnog stanja pakete sa hranom podijelila je Opštinska organizacija porodica poginulih i zarobljenih srpskih boraca.

Aktiv žena SDS-a obezbijedio je prehrambene pakete za 60 socijalno najugroženijih porodica.

Opština Višegrad uplatila je jednokratnu novčanu pomoć od 20.000 maraka Udruženju penzionera i ta sredstva će biti podijeljena za 430 penzionera sa minimalnim primanjima.