Podrška programu Opštine Višegrad za poboljšanju pristupa predškolskom obrazovanju

05.06.2012.

Obdanište Neven

VIŠEGRAD – Na osnovu Javnog poziva iz februara ove godine objavljenog u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova, oba entitetska ministarstva obrazovanja, Distriktom Brčko i 10 kantonalnih ministarstava obrazovanja, UNICEF će podržati 12 izabranih opštinskih programa za predškolski vaspitanje i obrazovanje te sufinansirati do 80% njihove ukupne vrijednosti, ili do 50.000 KM. Programi imaju za cilj povećanje obuhvata predškolskim obrazovanjem, sa posebnim fokusom na ugrožene porodice. Komisija za procjenu koja se sastojala od 18 predstavnika iz ministarstava obrazovanja na svim nivoima, Ministarstva civilnih poslova, Brčko Distrikta i UNICEF-a, je uzela u razmatranje 65 aplikacija iz opština.

Odabrani programi su iz: Bijeljine, Tuzle, Laktaša, Cazina, Viteza, Žepča, Teslića, Višegrada, Zavidovića, Gradačca, Vukosavlja i Jajca. Ukupan iznos je 520.000 KM.

Oficijelna svečanost koja će označiti početak implementacije programa će biti organizovana u junu u Sarajevu.

”Procjena da skoro 90% djece u BiH nema pristup predškolskom vaspitanje i obrazovanju bila je poziv na akciju jer prve godine života predstavljaju najvažniji prozor mogućnosti za puni razvoj djece.” – rekla je predstavnica UNICEF-a u BiH, Florence Bauer.

”Ohrabrujuće je vidjeti da su gotovo 50% opština u BiH predstavile prijedloge za proširenje obrazovanja u ranom djetinjstvu i da su ministarstva obrazovanja na svim nivoima bila uključena u proces odabira. Ovo potvrđuje da postoji želja na svim nivoima vlasti kako bi se poboljšalo obrazovanje u ranom djetinjstvu u državi. Naša zajednička odgovornost je da omogućimo djeci u Bosni i Hercegovini najbolje moguće uslove za obrazovanje u ranom djetinjstvu,” dodala je gđa. Bauer.

Cilj ovog javnog poziva bio je da se doprinese stvaranju jednakih mogućnosti i povećanju stope upisa u obrazovanje u ranom djetinjstvu djece od 3 do 6 godina.

U Bosni i Hercegovini oko 10% djece pohađa predškolsko obrazovanje, pretežno u urbanim područjima, što je najniža stopa među susjednim zemljama (u odnosu na Hrvatsku i Srbiju sa oko 45%, Makedoniji sa 25% i znatno ispod OECD prosjeka od 77%).

Globalna istraživanja pokazuju da je predškolsko obrazovanje jako važno kako bi se osigurao uspjeh djece u školi, kao i najbolji početak u životu. Ekonomisti takođe sugerišu da izdvajanje sredstava za razvoj i obrazovanje djece u ranom djetinjstvu daje najbolji povrat na investiciju.