U Višegradu ekološki incident

26.06.2012.

Smeće
FOČA – Već pet – šest dana Višegrad se suočava sa ekološkim incidentom. Rijekom Lim iz Srbije i Crne Gore u Drinsko jezero stigle su velike količine plutajućeg otpada, potvrdio je ovo predsjednik Komisije za zaštitu životne sredine i odbornik u SO Višegrad Strajo Furtula.

– Otpad koji dolazi sa Hidroelektrane Potpeć u Srbiji, gdje je nedavno bio i remont, čistili su hidroelektranu i to je kulminiralo, pustili su otpad i ovo što pluta rijekom Drinom je jedna velika ekološka katastrofa. Ovo mora prije svega institucionalno da se rješi – kaže Furtula i dodaje da je danas zakazan sastanak kod načelnika opštine Višegrad nakon kojeg očekuje uključenje i viših nivoa vlasti RS, Srbije i Crne Gore.

Na inicijativu predsjednika Euroregije Drina Zdravka Krsmanovića u Višegradu su juče boravili i opštinski ekološki inspektori, te načelnici odjeljenja za inspekciju Foče i Bratunca, opština u sastavu Euroregije Drina, te predstavnici italijanske organizacije OKSFAM koja implementira projekat za zaštitu i dobar status rijeke Drine, finansiran od strane Evropske Unije.

– Rijeka Drina je prekogranična rijeka, znači ona predstavlja problem koji trebaju rješavati tri države Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina.

Mi očigledno nismo svjesni potencijala kojeg imamo, nismo svjesni šta ova rijeka predstavlja za sve građane tri države, ne samo Bosne i Hercegovine. Ovo treba da nam koristi kao primjer da ukaže prije svega da je svijest donosioca odluka u čijoj je nadležnosti rješavanje ovakve problematike, još uvijek jako niska. Ne možemo mi ni raditi ni akcije čišćenja ni edukaciju stanovništva ukoliko nemamo osnovne uslove za zbrinjavanje otpada – izjavila je Slađana Grujičić predstavnica OKSFAM-a.

Nevenka Majstorović, ekološki inspektor opštine Višegrad kaže da je zaprepaštena onim što je u Višegradu vidjela.

– Ja bih alarmirala da se u okviru lokalnih zajednica na državnom nivou formiraju preduzeća koja će se baviti prikupljanjem plastične ambalaže.

Apelovala bih svim načelnicima opština da se što prije potrude da donesu odluku, da uključe što veći broj stanovništva, da uključe lokalne mjesne zajednice, da uključe medije da svi zajedno i preko ovog udruženje Euroregija Drina da rješavamo probleme zajednički, jer samo timskim radom možemo doći do rješavanja određenog problema- rekla je Majstorovića. Zoran Krunić načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove i komunalnu policiju opštine Foča naveo je da se otpad mora izvući iz rijeke jer ukoliko se desi da se ova količina otpada propusti mimo hidroelektrane Višegrad, ovo bi stvarno strašno bilo – navodi Krunić.

U ovaj ekološki incident u Višegradu uključila se i Euroregija Drina. Predsjednik Euroregije Drina Zdravko Krsmanović kaže da se zakonska regulativa iz ove oblasti mora hitno dovesti u skladu sa pozitivnim evropskim praksama.

– Ono što sam ja kao predsjednik Euroregije Drina hitno preduzeo, to je da sam uputio već pisma republičkom ekološkom inspektoru Republike Srpske koji je obavezan da da nalog hidroelektrani Višegrad da pod hitno u sklopu ekološke dozvole izvrši čišćenje kompletnog jezera a da Limske hidroelektrane u prvom redu Hidroelektrana Potpeć refundira razliku troškova Hidroelektrani Višegrad. Takođe sam uputio dopise nadležnim ministarstvima u Vlada RS, Srbije i Crne Gore da se podhitno saniraju sve divlje deponije na potezu rijeke Lim. Ona je ključna, ona ide od Prokletija pa do akumulacije hidroelektrane Višegrad. Sve divlje deponije sanirati, i u skladu sa pozitivnom praksom u svim susjednim zemljama da se rješi pitanje plastične ambalaže, plastičnih boca, vreća i plastičnih kesa na jedan od načina, bilo obaveznim otkupom, bilo zabranom upotrebe, bilo povećanom cijenom plastične ambalaže kako bi se rijeka Drina dovela na nivo koji mi želimo – istakao je Krsmanović.