I dalje više umrlih nego rođenih

04.07.2012.

beba

INFO – U Republici Srpskoj iz godine u godinu smanjuje se broj rođenih, dok se broj umrlih povećava, te je posljednjih deset godina evidentiran negativan prirodni priraštaj.

Prošle godine u Srpskoj broj rođenih iznosio je 9 561, dok je broj umrlih 13 658.

Jedan od razloga negativne demografske slike, kako navode u resornom ministarstvu, jesu dugogodišnje migracije koje obuhvataju mlađe stanovništvo koje je u reproduktivnoj dobi.

Osim toga, u Ministarstvu ističu da za nedovoljno rađanje ima više razloga, kao što su promjena starosne strukture stanovništva Republike Srpske i smanjenje broja žena u fertilnom periodu..

Problemi su i u promjeni položaja žene u društvu, povećanju stepena obrazovanja stanovništva, prisutnoj kontroli rađanja, povećanju steriliteta, produženom školovanju i nizu drugih faktora koji spadaju u globalna kretanja i nisu zaobišli ni naše prostore.

Resorno ministarstvo posebnu pažnju u implementaciji Strategije za razvoj porodice u Srpskoj poklanja realizaciji cilja koji se odnosi na pronatalitetnu populacionu politiku, koja je osnov budućeg demografskog razvoja i koja bi trebao da omogući ostvarenje proširene reprodukcije stanovništva.

U saradnji sa Javnim fondom za dječiju zaštitu, provodi se niz aktivnosti kao što su jednokratne novčane naknade svim majkama koje rode treće, odnosno četvrto dijete, zatim subvencionisanje stambenih kredita za mlade i zapošljavanje mladih, pomoć pri liječenju neplodnosti i podsticaj porodicama za rađanje trećeg djeteta.

Svakoj majci koja rodi treće dijete Mnistarstvo preko Javnog fonda dječije zaštite isplaćuje jednokratni iznos, koji u 2012. godini iznosi 500 KM. Svakoj majci koja rodi četvrto dijete isplaćuje se 400 KM, navode u Ministarstvu i podsjećaju da se ovaj projekat realizuje od 2006. godine.

Kada su u pitanju subvencionisanje kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove koje odobrava Investiciono-razvojna banka (IRB) Republike Srpske, od 2007. godine, kada se počelo sa ovim projektom, do danas je odobreno 1 500 subvencija.

Ovim projektom, kojim su na prijedlog resornog ministarstva porodice sa djecom i mladi bračni parovi svrstani u benificirane grupe, svi mladi do 35 godina starosti koji dobiju stambeni kredit imaju pravo na subvenciju od jedan odsto kamate koju isplaćuje Ministarstvo na mjesečnom nivou.

Za razvoj porodice Strategijom je predviđeno niz aktivnosti, među kojima posebno mjesto zauzima afirmacija porodice i porodičnih vrijednosti, koje su temelj svakog društva, pa se dio aktivnosti odnosi na edukaciju, ali i provođenje programa za poboljšanje položaja mladih u ruralnim sredinama.

Visoka stopa nezaposlenosti mladih u ruralnim sredinama, kao i osjećaj bezperspektivnosti, osnovni su razlozi zbog kojih je Ministartsvo provelo program „Osnaživanje mladih na selu putem edukacije i rodne senzibilizacije“.

Ovim programom obuhvaćeni su mladi od 18 do 30 godina starosti u opštinama koje su prepopznate kao mjesta sa manjim mogućnostima u kojima je primjetan odliv mladih prema većim centrima, ali i kao mjesta sa određenim kapacitetima i resursima – Mrkonjić Grad, Gradiška, Trebinje, Vlasenica i Petrovo.

Program je realizovan u dva dijela – istraživanjem o položaju i potrebama mladih u ruralnim sredinama Republike Srpske i edukacijom o mogućnostima (samo)zaposlenja i edukacijom o rodnim pitanjima.

U Ministarstvu navode da se rodnom senzibilizacijom mladih u ruralnim sredinama doprinijelo ne samo povećanju njihove svijesti, nego i povećanju radnih sposobnosti, socioloških i ekonomskih kapaciteta, što je rezultiralo poboljšanjem uslova života svih članova njihove uže porodice i šire društvene zajednice.

Da porodica bude funkcionalna, stabilna, razvijena, slobodna i privlačana za svoje članove, da djeca u porodicama srećno i bezbijedno rastu, da se ostvari neophodna međugeneracijska solidarnost i podrška, neophodno je upoznati, senzibilisati i podići svijest javnost o značaju i mjestu porodice u prevazilaženju brojnih iskušenja, koje trenutna situacija u društvu svakodnevno donosi, naglašavaju u resornom ministarstvu.

Kriza porodice evidentna je na globalnom nivou, a u Srpskoj je posljednjih godina prisutan trend smanjenja broja sklopljenih, dok se povećava broj razvedenih brakova.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, 2009. godine broj sklopljenih brakova iznosio – 6 131, a a razvedenih brakova 455.

U 2010. godini bilo je 5 767 sklopljenih i 517 razvedenih brakova, dok su prošle godine evidentirana 5 802 sklopljena braka i 886 razvedenih brakova.

Podaci zavoda pokazuju da se u Srpskoj u prosjeku rađa između 9 500 i 10 000 djece godišnje – od tog broja oko 15 odsto djece rađa se u zajednicama koje nisu forme klasičnog braka, sa tendencijom povećanja iz godine u godinu.

Strategija za razvoj porodice u Republici Srpskoj za period od 2009. do 2014. godine ima pet strateških ciljeva – inicijativu za poboljšanje zakonskog položaja porodice, pronatalitetnu populacionu politiku, demografsku revitalizaciju opština i ruralnih područja koja su zahvaćena depopulacijom, proširenu mrežu institucija za pomoć i podršku porodici i izradu baze podataka porodica u Srpskoj.

Za realizaciju ciljeva Strategije za razvoj porodice u Republici Srskoj neophodna je saradnja više institucija, a iz Budžeta Ministarstva porodice, omladine i sporta ove godine biće izdvojeno 100.000 maraka.

Za “Fond treće i četvrto dijete“ namjenjeno je milion maraka, za subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove 930 000 KM, dok je za projekte vladinog i nevladinog sektora u oblasti podrške porodici planirano da se izdvoji 100.000 KM.

Agencije