Elektrane i skladišta čekaju kapital

15.11.2012.

Mini-hedroelektrane

Put do novih ulaganja u opštini Čajniče vide u revitalizaciji voćnjaka i mini-hidroelektrana, dok su adut Novog Goražda za privlačenje investicija veliki kapaciteti nekadašnjeg vojnog podzemnog objekta “Soča”.

Čajniče

Opština Čajniče ima nekoliko pripremljenih projekata koje bi mogla da ponudi zainteresovanim investitorima.

– Tu su, prije svih, revitalizacija voćnjaka na površini od 30 hektara i mini-hidroelektrana – kazali su u ovoj lokalnoj zajednici i dodali da imaju i dovoljno osposobljene radne snage za projekte koje mogu ponuditi potencijalnim investitorima.

Najznačajniji neiskorišćeni potencijali Čajniča su turizam i ugostiteljstvo, a mogućnosti za njihov razvoj su ogromne, jer ova opština raspolaže značajnim prirodnim ljepotama i ekološki čistom sredinom.

– Klimatski uslovi sa dosta snijega su preduslov za razvoj zimskog, kao i vjerskog turizma, jer opština Čajniče ima čudotvornu ikonu Presvete Bogorodice, čuvenu ne samo na našim prostorima, već i mnogo šire – kazali su u ovoj opštini i dodali da trenutno nemaju neiskorišćenih privrednih kapaciteta.

Proces registracije u ovoj opštini ne traje duže od deset dana, a kako bi olakšali posao investitorima u opštinskoj administraciji su istakli da daju i podsticaj za osnivanje malih i srednjih preduzeća.

– Na godišnjem nivou u buyetu je planirano 10.000 KM, a imamo u planu i podsticaj za poljoprivredu, konkretno za mljekarsku industriju – naglasili su u ovoj opštini.

Kao prepreke koje treba otkloniti da bi Čajniče bilo atraktivnije za investitore u ovoj opštini ističu rješavanje pitanja vlasničkih odnosa i poboljšanje puteva.

Novo Goražde

Šanse za oživljavanje privrede i zapošljavanje u Novom Goraždu vide u uzgoju gljiva i poljoprivredi. U ovoj opštini velike nade polažu u iskorišćavanje kapaciteta Distributivnog centra i nekadašnjeg vojnog podzemnog objekta “Soča”.

– Objekat “Soča” je veoma interesantan, posebno za intenzivniju proizvodnju šampinjona. Važno je napomenuti i privredne kapacitete “Hladnjaču” i Distributivni centar koji mogu da funkcionišu kao cjelina. Podzemni objekat “Soča” i Distributivni centar su u stoodstotnom vlasništvu opštine Novo Goražde, dok je “Hladnjača” u privatnom vlasništvu – navode u ovoj opštini.

Glavni prirodni resursi na području opštine Novo Goražde su zemljište i vode, te u manjoj mjeri metali, mineralne sirovine i šume.

– Neiskorišćeni su kapaciteti koji se najviše odnose na hidroenergetske potencijale rijeke Drine, turističke potencijale i poljoprivredne kapacitete – kazali su u Administrativnoj službi opštine i dodali da imaju dovoljno kvalifikovane radne snage koja bi uz pomoć države, mogla da realizuje planirane projekte.

Kako bi olakšali posao investitorima u ovoj opštini su istakli da je vrijeme potrebno za registraciju svedeno na minimum i da je za nju potreban jedan dan.

– Da bi se dobilo odobrenje za rad, pored zahtjeva za registraciju djelatnosti potrebna je i standardna dokumentacija – naglasili su u ovoj opštini.

Pored toga, opština Novo Goražde ima i podsticaje i olakšice putem kredita koji se obezbjeđuju iz sredstava dobijenih korišćenjem prirodnih resursa.

– Prema odluci opštine Novo Goražde visina komunalne takse zavisi od vrste zanimanja – kazali su u ovoj opštini i dodali da najvećim preprekama za privlačenje investicija smatraju nepostojanje prostorno-planske dokumentacije.

Projekat “Glasa Srpske”

Glavni cilj projekta “Ekonomska ponuda opština RS domaćim i stranim investitorima”, koji je pokrenuo “Glas Srpske”, jeste promocija ekonomskih potencijala opština u RS. Uzimajući u obzir da gradovi i opštine u RS imaju neiskorišćene industrijske kapacitete i resurse u poljoprivredi, šumarstvu, rudnim bogatstvima, elektroenergetici, turizmu i drugim oblastima, cilj je da im kroz ovaj projekat pružimo priliku da potencijalnim investitorima prezentuju svoju ponudu.

Osim toga želimo i da zajednički ukažemo na prepreke sa kojima se investitori suočavaju prilikom dolaska u određenu lokalnu zajednicu u kojoj žele da investiraju, da bi one, uz podršku nadležnih institucija, bile uklonjene.

Glas Srpske