Spremni čistači snijega

25.11.2012.

Čišćenje snijega

ROGATICA – Da u narednoj zimi bude stalno prohodno ukupno 315,5 kilometara lokalni i nekatogorisanih puteva i ulica na području naše opštine u periodu 15. novembar tekuće do 15. marta naredne godine u budžeta opštine o kome se ovih dana vodi javna rasprava planirano je 80.000 maraka.

Na tu osnovicu, saglasno Planu zimse službe održavanja javnih puteva za 2012 i 2013. i prioritetima održavanja i čišćenja puteva i ulica, napravljene su tri teritorijalno zaokružene cjeline i proveden oglas za izbor radova na čišćenju snijega.

– U prvoj cjelini koju sačinjavaju sve ulice u gradu i 130 kilometara puteva u prigradskim naseljima i na području Mjesne zajednice Kozići i Seljani do Okruglog za čistača snijega izabrano je DOO „Ilos“. Za održavanje 75 kilometara puteva druge cjeline u kojoj su Mjesna zajednica Stjenice i sela koja gravitiraju Lađevinama i dijelu Kukavica izabrano je DOO „Transkop“, a 98 kilometara puteva treće cjeline na Borikama i Žepi održavaće DOO „Ikonić komerc“, reče saobraćajni inspektor u opštini Svjetlana – Ceca Bijeljanić.

– Izvođači radova na održavanju i čišćenju puteva vršiće se prema pet zona svaka sa tri prioriteta. U prvom prioritetu svake zone su putevi na kojim ne smije biti prekida saobraćaja. U puteve drugog prioriteta svake zone spadaju putevi na kojim može doći do prekida u saobraćaju samo u vrijeme uklanjanja smetnji, ali ne duže od šest časova u toku 24 časa. Treći prioritet podrazumjeva puteve na kojima se prohodnost uspostavlja nakon prestanka padavina, ali najkasnije u roku od 72 časa. Ima nešto o „ostalih puteva“ na kojima se prohodnost obezbjeđuje zavisno od potreba i raspoloživih kapaciteta, dodala je inspektorka Bjeljanić.

Samo radi ilustracije u prvoj zoni prvi prioritet imaju sve ulice u gradu i lokani putevi Rogatica – Rasadnik i Rogatica-Živaljevina-Kovanj. U drugoj zoni prvi prioritet su putevi Stjenice – Batovo, Vran do-Vragolovi-Lađevine, Ravne Rusanovići, Rogatica-Apsan-Lađevine. Gornje Kukavice-Varošišta-Surovi i Vragolovi-Golubovići i tako redom.

Čišćenje snijega na svim putevima, regulisano je ugovorom sa izvođačima radova, podrazumijeva skidanje i ostranjivanje istog u širini kolovoza i dubinu do kolovizne podloge bez obzira da li se radi o asfaltu ili makadamu, kazuje Bijeljanićeva.

Sve ovo važi za normalne zime. Biće problem ako se ponovi zima i padavine iz februara ove godine kada je za čišćenje snijega umjesto planiranih 64.000 potrošeno 225.626 maraka. Tih sredstava u budžetu nije bilo, pa se moralo intervenisati rebalanskom budžeta.