Javni poziv za finansiranje projekata sredstvima budžeta opštine

04.01.2013.

Opština Foča

FOČA – Opština Foča dana 04.01.2012. raspisuje Javni poziv za finansiranje projekata sredstvima budžeta opštine Foča za 2013. godinu.

Pravo na apliciranje imaju sve registrovane nevladine organizacije koje ispunjavaju najosnovije uslove (nevedeno u Javnom pozivu).

Opština Foča je u Javnom pozivu definisala uslove koje projekti treba da zadovoljavaju, prije svega da su u skladu sa ciljevima razvoja opštine Foča, te da se odnose na određene oblasti definisane ovim pozivom. Opština će najbolje projekte finansirati iznosima od 1.000 do 10.000 KM.

Javni poziv, kao i prateće obrasce, možete preuzeti ovdje:

Javni poziv   preuzmi
Obrazac – Aplikaciona prijava   preuzmi
Smjernice za apliciranje   preuzmi
Obrazac – LFA matrica   preuzmi
Obrazac – budžet   preuzmi
Opština Foča