Odbornici nisu usvojili sedam izvještaja javnih preduzeća i ustanova

28.03.2013.

Sjednica SO Rogatica

ROGATICA – Danas se, na 6. redovnom zasjedanju Skupštine opštine Rogatica, pred odbornicima našao dnevni red od 11 tačaka.

Narodni odbornici usvojili su Odluku o visini prosječne konačne građevinske cijene m/2 korisne stambene površine, Odluku o visini bazne cijene troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta, razmatrali i primili na znanje Informaciju o sprovođenju zakona i drugih propisa u oblasti zaštite boraca, invalida rata, porodica poginulih boraca i civilnih žrtava rata za 2012. godinu.

Zatim su, u okviru 5. tačke dnevnog reda, razmatrali izvještaje javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač opština Rogatica.

Opštinski parlament prihvatio je izvještaje rogatičkog Doma zdravlja i Javnog preduzeća „Komrad“ a. d. Rogatica, dok izvještaji Dječjeg obdaništa, Centra za socijalni rad, Turističke organizacije, Teritorijalne vatrogasne jedinice, Centra za kulturu „Radenko Mišević, Narodne biblioteke „Rogatica“ i Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Rogatica – nisu usvojeni. Naime, kvalifikovana odbornička većina uglavnom je po pitanju izjašnjavanja o ovim izvještajima podigla karton na kome je pisalo – „uzdržan“.

Neprihvatanje izvještaja obrazloženo je neizmirenim obavezama koje su ova preduzeća i ustanove stvorile u radu u 2012. godini, zatim lošim rukovođenjem, izostankom inicijative, a posebno odsustvom projekata na osnovu kojih su mogli „povući“ značajna sredstva za rad iz drugih izvora, izvan budžeta opštine.

Odbornici su usvojili zaključak po kome će načelnik opštine, zajedno sa načelnicima Odjeljenja za finansije i Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, izvršiti detaljnu analizu izvještaja koje Skupština na današnjem zasjedanju nije prihvatila. Na osnovu rezultata te analize predložiće opštinskom parlamentu finasijske, kadrovske i svake druge mjere za unapređenje stanja u tim preduzećima i ustanovama.

U daljem radu odbornici su primili na znanje Informaciju o radu i finansijskom poslovanju za 2012. godinu Opštinske boračke organizacije, usvojili Odluke o izboru članova Školskog odbora srednje i osnovne škole, usvojili Odluku o razrješenju dužnosti člana Upravnog odbora Doma zdravlja „Rogatica“ i Odluku o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora ove ustanove.

Pod posljednjom 11. tačkom „razno“ usvojen je zaključak kojim se načelniku opštine daju ovlaštenja da preduzima odgovarajuće mjere na pokušaju da dođe do validne informacije o sredstavima koje budžetu Rogatice duguje hidroelektrana „Bajna Bašta“ za potopljeno zemljište, odnosno da preduzme sve neophodne mjere kako bi ubuduće ta sredstva stizala onako kako je to zakonom predviđeno.

Današnja sjednica SO rogatica bila je najduža u ovom sazivu i trajala je više od 5 sati.

Zoran Janković