Pčelarima regije predavanje u Rogatici održao magistar pčelarstva

11.03.2013.

Predavanje pčelarima u Rogatica

ROGATICA – U nedjelju, 10.03.2013. godine, u sali SO Rogatica, u koorganizaciji Opštine Rogatica i Savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, održano je stručno predavanje za pčelare regije.

Magistar Goran Mirjanić sa Poljoprivrednog fakulteta u Banjaluci, inača predavač na predmetu – pčelarstvo – ali i praktičar na vlastitom pčelinjaku od 120 proizvodnih društava, govorio je prisutnima na širok spektar tema iz ove oblasti.

Posebno zanimanje pčelara pobudili su dijelovi predavanja o proizvodnji vještačkih rojeva. „Onaj ko ima namjeru da se bavi isključivo pčelarstvom mora da zaboravi praksu proizvodnje rojeva na prirodan način“ rekao je Mirjanić, ali i posavjetovao pčelare da teorijska saznanja oprezno provjeravaju u praksi: „Sve što čujete od mene, ali i od drugih teoretičara pčelarstva, uzmite to sa rezervom prije nego što primijenite u praksi. Najbolji način je taj da nova saznanja isprobate na jednoj košnici, pa tek ako se tu pokažu kao dobra, onda da ih primijenite i na cijeli pčelinjak“ savjetovao je pčelarima mr Mirjanić sinoć u Rogatici.

Zoran Janković