Poziv na javnu raspravu

26.03.2013.

Opština Rogatica

ROGATICA – Na osnovu Zaključka Skupštine opštine Rogatica broj: 02/1-013-10-2/10 od 29.04.2010. godine, obavještavamo Vas da će se u sali Skupštine opštine Rogatica, dana 01.04.2013. godine, sa početkom u 11,00 časova, održati:

Javna rasprava o Nacrtu odluke o kreditnom zaduženju kod Evropske investicione banke za finansiranje Projekta rehabilitacije vodovodnog i kanalizacionog sistema u opštini Rogatica.

S obzirom da se radi o Nacrtu odluke od posebnog značaja za građane opštine Rogatica, pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće u javnoj raspravi davanjem prijedloga, sugestija i primjedbi radi izrade što kvalitetnijeg Prijedloga navedenog akta.