Iz opštinskog budžeta 384.863 KM za Centar

18.04.2013.

Rogatica

ROGATICA – Za rad Centra za socijalni rad iz Rogatice u ovoj godini opština će iz budžeta izdvojiti 384.863 KM, dok će Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske obezbijediti 190.000 KM, kao dodatak za tuđu njegu i pomoć i novčanu pomoć, rekla je Srni direktor ovoga centra Katica Vitomir.

Finansijski plan Centra u ovoj godini iznosi 591.770 KM.

Vitomirova je navela da Zavod za zapošljavanje Srpske kao refundaciju za plate dva pripravnika izdvaja 6.144 KM, dok će Fond dječije zaštite obezbijediti platu za pola radnog vremena jednog radnika – 3.850 KM.

Ona je napomenula da ima 50 korisnika novčane pomoći koji primaju od 122 KM do 440 KM mjesečno, zavisno od broja članova domaćinstva. Korisnici ove pomoći su lica bez srodnika, lica starija od 65 godina, te oni koji nisu sposobni za rad.

Vitomirova je podsjetila da ima 210 korisnika tuđe njege i pomoći koji su raspoređeni u dvije grupe. U prvoj grupi visina ove pomoći iznosi 163 KM mjesečno za nepokretna lica i one kojima je potrebna tuđa njega i pomoć.

U drugu grupu spadaju bolesnici kojma je potrebna pomoć, a visina ove naknade je 81 KM mjesečno. Za jednokratne pomoći licima koja se nađu u teškoj materijalnoj situaciji obezbijeđeno je 2.000 KM.