Plavi dizel

19.04.2013.

Plavi dizel

ROGATICA – U opštini Rogatica u toku je aktivnost na preuzimanju regresiranog dizel i eurodizel goriva za izvođenje proljećnih radova u poljoprivredi u 2013. godini.

Kriterijumi i svi ostali detalji dodjele uređeni su „Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela (regresiranje dizel goriva za proljeće)“ Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS (kompletan Pravilnik nalazi se u prilogu).

Obrasci zahtjeva za tzv. „plavi dizel“ preuzimaju se u Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti, kancelarija br. 29., a gorivo se uz kopiju lične karte i plaćanje odmah po cijeni umanjenoj za 0,60 KM po litru, preuzima na „Nestro-petrol“ benzijskoj pumpi.

PRILOG

Pravilnik za 2013. godinu