Policija dodatno kažnjava neposlušne vozače

02.05.2013.

Policija

FOČA – Iz fočanske policije upozoravaju vozače koji su kažnjeni privremnim oduzimanjem vozačke dozvole, a još uvijek ih nisu predali u Stanicu policije, da će biti novčano kažnjeni.

– Zakon predviđa obavezu vozača, kome je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, da se odazove pozivu nadležnog organa radi dostave vozačke dozvole, a radi izvršenja navedene mjere. Za vozača, koji se ne odazove pozivu, zakon je predvidio novčanu kaznu od 100 do 300 maraka i jedan kazneni bod- saopšteno je iz policije.

Zakon, takođe, predviđa da je vlasnik vozila, ukoliko ne produži registraciju vozila u roku od 30 dana od dana isticanja potvrde o registraciji, dužan da u roku od osam dana vrati registarske tablice Stanici policije. Ukoliko to ne urade u navedenom roku, predviđena je kazna od 50 do 250 maraka i jedan kazneni bod.

Iz Stanice javne bezbjednosti Foča napominju da će u narednom periodu posebnu pažnju usmjeriti na ovu problematiku i na sankcionisanje prekršioca.