Preteča ćuprije na Drini

25.08.2013.

Most - Dolovi u Rudom

RUDO – Na Viševskom potoku, u blizini sela Dolovi, koji se nalazi pored magistralnog puta Višegrad-Brodar–Rudo, još odolijeva zubu vremena kameni most izgrađen prije više od 400 godina.

Predanje kaže, ai neki istoričari potvrđuju da je most u Dolovima preteča ćuprije na Drini u Višegradu.

Izgradili su je, kažu, po nalogu velikog vezira turske imperije Mehmed-paše Sokolovića, neimari koji su gradili i njegov most na Drini u Višegradu.

Dalje, legenda govori da je na Viševski (Dolovački) potok iz majdana u Višegradskoj banji dovezena sedra, i od nje isklesani blokovi i sazidan most. Zatim je most opterećen teretom da bi se ispitala čvrstoća mosta i postojanost ovog građevinskog materijala. Kad je siga ili sedra iz Višegradske banje zadovoljila sve tadašnje građevinske standarde onda je od nje izgrađen most Mehmed-paše Sokolovića na Drini U Višegradu.

Most - Dolovi u Rudom

Sadašnji mještani sela Dolova kažu da je ćuprija na njihovom potoku izgrađena na dijelu karavanskog puta Višegrad-Drinsko-Rudo. Po predanju, Mehmed-paša Sokolović je želio da poveže svoj zavičaj sa, u to vrijeme, važnim trgovačkim putevima.

Most na Viševskom (Dolovačkom) potoku je minijaturna kopija mosta na Žepi. Dug je 11,5 metara, širok 2,5 metara, a raspon luka mu je 4,2 metra. Na najvišoj tački je visok oko 7 metara.

Pomenuti most odavno nije za upotrebu i prijeti mu samoobrušavanje. Svod je na nekoliko mjesta napukao, staza se suzila, voda potkopava njegove temelje. Nekada ponos sela sad je zaboravljen i od samih mještana i stručnjaka.

Iako je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donijela odluku kojom se pomenuto zdanje proglašava nacionalnim spomenikom, marta 2012. godine, što samo po sebi stvara obavezu konzervatorsko-restauratorskih radnji, most propada i dovodi se u pitanje njegov opstanak.