Počela sanacija ćuprije na Drini

03.09.2013.

Sanacija ćuprije

VIŠEGRAD – Radnici turske firme “ER BU” počeli su gradnju zagata oko polovine mosta Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu kako bi se iz ograđenog dijela od kamena i zemlje isisala voda i izvršila sanacija stopala i oštećenih stubova starog mosta.

Bajir Nevroz, direktor firme “ER BU”, specijalizovane za rekonstukciju mostova iz doba otomanske imperije, rekao je novinarima da će, prema projektu, biti sanirana tri oštećena stuba i njihove stope, a ukoliko se, nakon isušivanja vode, utvrde oštećenja i drugih stubova pristupiće se i njihovoj popravci.

Prema dosadašnjim informacijama, najteže je oštećen sedmi stub Ćuprije stare 436 godina.

Sanacija mosta trajaće tri godine, a sredstva u iznosu od pet miliona KM obezbijedila je Vlada Turske.

Osim sanacije stubova biće rekonstruisana i prilazna rampa na lijevoj strani mosta, kao i na desnoj, na podzidu ispod hotela “Višegrad”.

Načelnik opštine Višegrad Slaviša Mišković rekao je novinarima da je u pripremnim radovima obezbijeđeno 14.000 metara kubnih kamena za zagat i sanaciju mosta, te da je sa hidroelektranama “Bajina Bašta” i “Višegrad” dogovoreno smanjenje vode na prirodni tok i biološki minimum.

Most Mehmed-paše Sokolovića, jedno od najmonumentalnijih djela arhitekture, izgrađen je u periodu od 1571. do 1577. godine, na mjestu gdje je put povezivao Bosnu sa Carigradom iznad rijeke Drine. Izgradnja mosta povjerena je najvećem turskom graditelju Kodža Mimar Sinanu.

Stari most je zadužbina Mehmeda Sokolović, u narodu poznatiji kao Mehmed-paša Sokolović. Porijeklom je Srbin iz sela Sokolovića kod Rudog, rođen kao Bajica Bajo Nenadić.

Kao dječak školovao se u manastiru Mileševa, a u “Danku u krvi” odveden je u janjičare kada mu je bilo oko 15 godina.