Srebrenka Golić posjetila Foču

03.09.2013.

Srebrenka Golić u Foči

FOČA – Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Srebrenka Golić održala je sastanak sa načelnikom opštine Radisavom Mašićem i zamjenikom načelnika Radenkom Srndović.

Razgovarali su o tekućim i planiranim projektima koji će se realizovati na području naše opštine.

Izvedbeni projekat rekonstrukcije mosta kod KPZ-a je završen-rekla je Golićeva.

– “Dogovoreno je da Ministarstvo saobraćaja finansira izgradnju mosta. Rukovodstvo opštine Foča izrazilo je želju da Vlada Republike Srpske iz kreditnih sredstava preko IRB-a kreditira rekonstrukciju vodovodne mreže na području opštine Foča. Oni su na potezu i od njih zavisi dostavljanje kompletne projektne dokumentacije Ministarstvu finansija kako bi Vlada mogla dati odobrenje opštini” – rekla je ministarka Golić.

Projekat regionalne deponije nije isplativ, istakla je ministrica.

– “Smatrala sam da to neće biti realno i da je nemoguće i potvrdilo se da ćemo morati ići nekim drugim pravcem. Drugi pravac je da pravila Svjetske banke izmjenimo u tom segmentu, da grupišemo manji broj opština a ne onaj broj koji je bio predviđen strategijom Svjetske banke a o čemu će saglasnost dati nadležno ministarstvo Savjeta ministara, i da objedinimo četiri opštine kako bi to bilo ekonomski isplativo” – zaključila je Golićeva.

Problem na koji se ukazivalo je da Foča nema projekata, rekao je načelnik Radisav Mašić.

– ” Kada smo uspostavili saradnju sa Vladom RS i kada se vidjelo da tu vrstu pomoći imamo ispostavilo se da nam projekti nedostaju. Ono što je za nas veoma važno jeste da su projekti koje smo mi kandidovali podržani a za Foču je nesumljivo, najznačajniji projekat, na koji ozbiljno računamo, rekonstrukcija gradskog vodovoda. To je incvesticija u koju ćemo mi ući u narednoj godini i koja podrazumijeva i određen dio našeg angažamana. Isto tako, projekat za vraćanje u prvobitno stanje Željezničkog mosta u Donjem Polju, je u izvedbenoj formi već predat Ministarstvu i mi očekujemo da će on proći” – rekao je Mašić.

Sastanku je prisustvovao i šef kancelarije UNDP-a u Banja Luci Goran Vukmir, koji je najavio podršku akcionim planovima i NP Sutjeska.

– “Naše aktivnosti vezane za Nacionalni park Sutjeska je konkretan povod mog prisustva na sastanku. Park po nama predstavlja ogroman potencijal i veliku šansu za razvoj i po tom pitanju imamo akcione planove koji bi mogli da se operativno podrže od strane Ministarstva.”

Delegacija je obišla i Univerzitetsku bolnicu gdje je predviđena rekonstrukcija grijanja.